Contracting and Architecture

   Bu yazıyı Türkçe okumak için sayfayı aşağıya kaydırabilirsiniz.   

Since I started architecture school, I’ve been getting some questions from around. What do you do when you graduate, do you study architecture just for saying ‘kitchen will be here, hall in there’? They were like questions. Frankly, I could not give a clear answer to these questions. But these questions led me to question what architecture really means. What is this architecture that we ‘glorify’? What’s the difference between contracting?

Contracting and Architecture.. as two way to follow for producing the buildings. Two of them are exist in the whole world and the whole cities. They should already be available. But how? Which way is the true one under present circumstances? Why we are not pleasant with our surrounds?

I think that, actually contracting is a needed profession like architecture but the problem in here is the confusion between these two. To underline the differences between these two, lets go over them.

A contractor aims the %100 productiveness. But for him, productivity means being economic while satisfy the needs. A contractor has lots of rules. He do not need any different perspective, but the rules. His goal, is getting the maximum functionality according to the rules. Therefore, his pursuit of meaning is just on functionality.

This slideshow requires JavaScript.

An architect aims the %100 productiveness. However, for him, efficiency is a far greater and greater issue than just being economical. His perspective on productivity is getting the maximum social productivity. He prepares the site area for its users in the future. He designs special corners, points of encountering , directive(directing the users to a space or a feeling) elements and volumes for them. For a real architect, anything could be meaningful or meaningless according to the circumstances. An architect has no rules, no biases, no paths. When he walk towards a meaning, a road will become fade in. He cannot chose a road, because he can not see any road. He just see the potentials and probabilities and creates his own road by walking. He understands the Mevlana(Anatolian theologian Rumi) :

 says ‘There is no road, if you walk there will be road’

This slideshow requires JavaScript.

A city needs architects and contractors and their buildings. Ugly surroundings is not the blame of contractors. It is beacuse of the sharing the city between these two group of people in the wrong way.

This slideshow requires JavaScript.

A city cannot be design just by architects. It is not practicable, it is not possible. Because architecture is a service. Like a patient needs a doctor, like a hesitated person needs an advisor; some people needs the service of architects. This is because of the supremacy of the need for architecture service. This need is belong to the people that have supreme soul and understands the tendency on pursuit of meaning in their souls. Of course all people have supreme souls but lots of them are cannot stand it, and they selling their souls just for money, famousness etc… They ignore their supreme souls.

Having an architectural problem is seeing the building not just being composted of the materials. It needs the believing to the tendencies in the material’ s soul. It needs the feeling of living in an exalted scheme(universe), dignifying the soil, assimilating the nature. A person who has this perspective, will see the putting a  building on earth, as dibbling. He/ she benefits from the experience and ability of a gardener to grow his plant beneficial to the environment. He takes care not to develop harmful grasses and does regular maintenance.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

Hence, he does not want to see the maximum number of apartments is located in his intended land. His aim is to see a consistent, meaningful social structure’s growth in his site area. What this social structure needs depends on many factors. So, there was no rule at the beginning of the work, there was no in the middle of it, even in the end. There are just traces of being in a meaningful quest with concern…

Müteahhitlik ve Mimarlık

Mimarlık okuluna başladığımdan beri çevremden bazı sorular alıyordum. Mezun olunca ne iş yapacaksın, ‘mutfak şurda olsun salon ise burda olsun ‘ demek için mi okuyorsun? gibi sorulardı. Açıkçası net bir cevap verememiştim bu sorulara. Ancak bu sorular beni mimarlığın aslında ne demek olduğunu sorgulamaya yöneltti. Peki ‘yüceltip durduğumuz’ bu mimarlık nedir? Müteahhitlikten ne farkı vardır?

Bina yapımı için takip edilebilecek iki yoldur aslında. İkisi de mevcuttur dünyadaki her ülkede ve olmalıdırlar da. Ama nasıl? Hangi yol ne zaman meşrudur? Çevremizden neden memnun değiliz?

Aslında müteahhitlik de mimarlık gibi gerekli bir meslek ancak en büyük problem bu iki mesleğin birbirlerine karışmasından ortaya çıkmakta diye düşünüyorum. Aralarındaki farkın belirgin kılınması adına bu iki mesleği inceleyelim.

Bir müteahhit %100 verimliliği hedefler. Ancak onun için verimlilik ekonomik olmak anlamına gelmektedir. Farklı bakış açılarına gerek duyulmaz ve bir çok kurallar vardır. Bir müteahhit bir araziyi maksimum fonksiyonel hale getirme amacındadır. Onun anlam arayışı salt fonksiyonelliktedir.

Bir mimar %100 verimliliği hedefler. Ancak onun için verimlilik ekonomiklikten çok daha kapsamlı ve yüce bir meseledir. O, arazideki her bir adım attığı yeri değerlendirilmesi gereken bir alan olarak görür. Arazideki maksimum verimliliği sağlamak(yani anlamlı sonuca ulaşmak) onun için sosyal verimlilikten geçmektedir. Araziyi gelecekteki kullanıcısı için adeta özene bezene hazırlar, onun için özel köşeler, karşılaşma mekanları, yönlendirici(herhangi bir yöne veya bir hissel atmosfere) ögeler ve hacimler tasarlar. Mimar için sonuç tasarımı üretmeye yönelik herhangi bir hamle, bulunduğu koşullar çerçevesinde anlamlı veya anlamsız olabilir. Kuralları yoktur, olmamalıdır. Önyargısı yoktur, olmamalıdır. Yürüdüğü istikamette kendine bir anlam yolu çizer. Mevcut yollardan birini seçmez, seçemez. Çünkü onun önündeki mimarlık problemi yepyeni bir yol gerektirir. Mevlanayı dinler: Yol yoktur, yürürsen yol olur.

Bir şehre mimar da gereklidir müteahhit de, ve bu ikisinin ürettiği yapılar da. Çirkin çevrelerin sebebi bu çevreleri müteahhitlerin üretmesinden dolayı değildir. Bu ikisinin şehri anlamlı bir biçimde paylaşamamasıdır. Bir şehrin tamamıyla mimarlar tarafından tasarlanması mümkün olamaz, uygulanabilir değil, ve hatta imkansızdır. Çünkü mimarlık bir hizmettir. Tıpkı hastanın doktora ihtiyacı olduğu gibi, yolda kalanın bir yol göstericiye ihtiyacı olduğu gibi; sadece bazı kimselerin mimarlığa ihtiyacı vardır. Çünkü mimarlık ihtiyacı yüce bir ihtiyaçtır. Bir mimarlık problemine sahip olduğunu anlayabilmiş yüce ruhlu insanların ihtiyacıdır. Muhakkak tüm insanlar yüce ruhludur ,ancak, yüce ruhlu olmanın yüküne dayanamayanlar bu yüce ruhlarını görmezden gelirler.

Mimarlık problemine sahip olmak demek, binayı malzemelerden ibaret görmemek demektir. Malzemelerde var olan özün barındırdığı potansiyellere inanmayı gerektirir; dünyayı, evreni bir meta olarak görmemeyi gerektirir. Yüce bir tasarının içinde yaşanıldığını anlamayı, toprağa aşık olmayı, doğayı özümsemeyi gerektirir. Bu bakış açısına sahip birisi yaptıracağı binayı yeryüzüne dikeceği bir fidan gibi görür. Bu fidanın çevresine ve kendisine faydalı olarak gelişip, palazlanması için bir bahçıvanın tecrübe ve kabiliyetinden yararlanır. Zararlı otların gelişmemesine özen gösterir. Düzenli bakımlar yapar. Yüce bir tasarı olan evrene bırakacağı bu mirasın evrene layık olmasını ister. Dolayısıyla onun amacı arazisinde maksimum sayıda dairenin yerleştirildiğini görmek değildir. Onun amacı arazisinde tutarlı, anlamlı bir sosyal strüktürün yetiştiğini görmektir. Bu sosyal strüktürün neleri gerektireceği ise birçok etkene göre farklılık gösterir. Bu yüzden işin başında hiçbir kural yoktur, aslında ortasında da yoktur, sonunda da. Sadece kaygı ile dolu olarak anlamlı bir arayışta olmanın izleri vardır..

Peki sence müteahhitlik ile mimarlığın arasındaki asıl fark nedir?

So, what do you think about contracting and architecture? What are the differences between them?

You may also like...