Learning from Bursa

I strongly recommend you to visit first : Before Starting the Journey

Bu yazıyı gri arkaplanlı bölümleri takip ederek Türkçe okuyabilirsiniz.

Bursa was the first city that whispering to me on April 5, 1997. Then, I grew up in his lap for 13 years. Then, I had became a rarely visitor for it, but everytime I understand better the value of it. This article arised from my trips on 2017 and 2018 in summer. I guess, it would be the right thing to start from the city where I was born.

One last thing before we get started let me specify that some videos was filmed quite amateurish, therefore, pardon, but I think that they will try sincerely tell somethings. Let’ s start listening Bursa..  Quantitative data about Bursa none of us cares, right? That’ s why, I share just my lessons that took from it with you. No doubt he’s was great teacher.

Bursa bana ilk fısıldayan şehir oldu 5 Nisan 1997’ de. Sonrasında 13 yıl onun kucağında büyüdüm. Daha sonra arada bir uğrar oldum, ama değerini her uğradığımda daha iyi anladım. Bu yazıyı ise 2017 ve 2018 yaz aylarında Bursa’ ya yaptığım birer geziden çıkardım. Doğduğum şehirden başlamak en doğrusu olacaktı sanırım. Başlamadan son bir şey belirteyim ki, videolar oldukça amatörce çekildi, bundan dolayı affınıza sığınıyorum, umarım samimiyetle vurgulamaya çalıştıklarımı anlatırlar. Haydi Bursa’ yı dinleyelim..

Bursaya dair niceliksel verileri hiç birimiz umursamıyor değil mi? Ben size Bursa gezilerimden aklımda kalanları, yani Bursa’ dan öğrendiklerimi aktaracağım. Şüphesiz ki o mükemmel bir öğretmendi.

1. Uludağ Mountain and City

Bursa is a city leaning on the slopes of Uludağ. You can feel it both geographically and psychologically when you are walking around the city. In many regions of the city, the mountain is quite dominant in defining the atmosphere of the city. Uludağ Mountain’s all-pervasive effect becomes like a written rule in the mind of man. Every city that man goes, he looks around and asking to cities “so, where is your mountain?”

Bursa Uludağ’ ın yamaçlarına yaslanmış bir şehir. Bunu şehirde gezerken hem coğrafi olarak hem de psikolojik olarak hissediyorsunuz. Şehrin bir çok bölgesinde dağ oldukça baskın olarak şehrin atmosferini belirliyor. Uludağ’ ın bu her yönden kuşatıcılığı insanın zihnine bir kural gibi yazılıyor, gidilen her şehirde etrafa bakındırıyor, peki bu şehrin dağı nerede diye..

 

This slideshow requires JavaScript.

Every citizen of Bursa, in mornings, greets with Uludağ Mountain. They memorise their trees on the mountain. So much so that the trees that cover Uludağ can be seen one by one, from the center of the city, and you can even see the trees swaying with the wind. In this way, mountain are getting people into a pleasant spatial illusion. Are they in a cool forest covered with trees, or are they in the center of warm Bursa? For this reason Bursa has a very strong relationship with nature.

During day, when people happy or sad, they searches Uludag in their surrounds. Sometimes they stare at it from the front window of the shop, sometimes through a gap. There is a character of it that make engrosses the eyes on itself.

Her Bursa’ lı sabahları ilk Uludağ’ la selamlaşır. Kendine bellediği ağacının halini hatrını sorar. Öyle ki, şehrin merkezinden Uludağ’ ı kaplayan ağaçlar tek tek seçilebiliyor, ve hatta ağaçların rüzgarla sallanışını dahi görebiliyorsunuz. Uludağ’ ın bu şekilde merkezi bölgelerden net algılanışı hoş bir mekansal yanılsamaya sokar insanları. İnsan ağaçlarla kaplı serin bir ormanda mı, yoksa sıcak Bursa’ nın merkezindeler mi bilemezler. Bu sebeple Bursa doğa ile çok kuvvetli bir ilişki içerisindedir.

Bursalılar gün içinde bunalınca ya da sevinince hep yanlarında olan dostları Uludağ’ ı ararlar. Bazen dükkanın önünden bazen aralık kalmış pencereden onu seyre dalarlar. Kendisine bakan gözleri kendinde kaybettiren bir tarafı vardır onun.

 

2. Fountains and City

Water is the main source of life for man and all other living things, isn’ t it? Well then, why to put a mediator(money, seller, buyer, dialog) between people and water? This is ruining the relation people and nature. This is one of the examples that shows us that we are losing our human feeling! However, Bursa people knows how to live humanely. It is very possible to find a fountain even in the most commercial areas of the city and free of charge. Accepting the water as breathing.

Su, insanın ve diğer tüm canlıların temel yaşam kaynağı maddedir değil mi? Peki insanın temel birim olduğu bir şehir yapısında suya ulaşmaya aracı koymak insanlığa sığar mı? Sığmaz! İşte Bursa da bunu bilen bir şehir. Şehrin en ticari bölgelerinde dahi bir çeşme bulmak ve ücretsiz(‘para’ yı aracı yapmadan doğa ile insanı buluşturmak, bu ilişkinin doğallığını kabul etmek) suya ulaşmak mümkün.

 

This slideshow requires JavaScript.

These fountains can have nice ornaments on itself, but sometimes they are just simple pipes. It either case, you know that the water is clean and flowing for you to benefit. This preliminary information makes people feel valued and encourages them to go out in warm Bursa.

Bu çeşmeler birbirinden hoş bezemelere sahip olabilirken, bazen de sade bir borudan ibaret. Ancak biliyorsunuz ki o su temizdir ve sizin faydalanmanız için oradadır. Bu ön bilgi, insanlara kendilerine değer verildiğini hissettiriyor ve sıcak Bursa’ da keyifli gezintilere çıkmak için cesaretlendiriyor.

 

3. Reşat Oyal Cultural Park

If you are a questioner as to how a park should be designed, you should definitely see this park. Unfortunately, I had to spare a little time because I did not know the value of this place, but I want to talk about it. I’m sure I’m going to desire write a separate article for him when I visit it again.

Bir park nasıl tasarlanmalı diye sorgulayan biriyseniz bu parkı muhakkak görmelisiniz. Buranın kıymetini bilemediğimden dolayı maalesef az vakit ayırmak zorunda kaldım ancak yine de bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Kendisine tekrar uğradığımda eminim ki onun için ayrı bir yazı yazmak isteyeceğim.

 

This slideshow requires JavaScript.

I’m having trouble transmitting my impressions of this park to the sentences. For this reason, I want to share my impressions in a listed style.

a) Walkways that are arranged to remain almost entirely in the shade; by the intersection of these roads, squares with very lively atmospheres.

b) The spaces suitable for every kind of human profile and the continuity and flow of these spaces

-The environments which parents can browse their children playing in a game park, and game parks are big enough for them.

– The grounds where couples can feel privacy while not being apart from lively atmosphere of the park

-The fun fair is very enjoyable for amusement-lovers. There is great mountain view from the ‘big toys’

-Fun fair is not apart from park and they are connected by lively connector areas.

– Various activities for those who want to enjoy the pond

– Wide lawns and ready picnic tables suitable for picnic

c) Artificial pond is not seem natural as in some parks and it is used its potentials (It is beautiful to me; when the natural has natural seeming, and the artificial has artificial seeming) It is a topic that can be discussed a lot. Maybe we will discuss this issue deeper in the future?

d) the active and central use of the pond, and focal point liability, and thus, gives the feeling of coolness to the whole park

e) The inclinations of the topography is arranged in a way that allows people, sitting and enjoying the view of lively squares in the park. Also, professionally arranged to connect the different parts of the park.

Bu parka dair izlenimlerimi cümlelere dökmekte sorun yaşıyorum. Bu sebeple maddeler halinde tespitlerimi paylaşmak istiyorum.

a) Neredeyse tamamen gölgede kalacak şekilde düzenlenmiş yürüyüş yolları ve bu yolların yer yer kesişmesiyle oldukça canlı atmosferlere sahip meydanlar

b) Her türden insan profiline uygun mekanlar ve bu mekanların konumlandırılmalarındaki süreklilik ve akış

-Çocukları gayet yeterli büyüklükteki oyun parkında oynarken ebeveynlerin de hem çocuklarını takip edip hem de eğlenebilecekleri ortamlar

-Baş başa kalmak isteyenler için ‘özel’ hissederken parkın canlılığından kopmayacakları zeminler

-Eğlence tutkunları için gayet eğlenceli ve Uludağ manzaralı bir lunapark ve lunaparkın parktan apayrı tutulmayarak bağlantı mekanlarının da neşe dolu atmosferi

-Gölün tadını çıkarmak isteyenler için çeşitli aktiviteler

-Piknik yapmak isteyenlere uygun geniş çimenlikler ve hazır piknik masaları

c) Yapay göletin bazı parklardaki gibi doğal görünümlü olmaması ve kendi potansiyellerinin sonuna kadar kullanılması(Doğal olan, doğal görünümlü iken; yapay olan ise yapay görünümlü iken güzeldir kanısındayım. Bu konu üstüne çokça tartışılabilinecek bir konu ancak şimdilik sadece özet olarak kendimce bir tespiti paylaşmış olayım. Belki ileride bu konuyu daha derin irdeleriz?)

d) Göletin aktif ve merkezi kullanımı ile parkta bir odak noktası sorumluluğunu hakkıyla üstlenebilmesi ve bu sebeple tüm parka bir serinlik hissiyatı vermesi

e) Topoğrafyanın eğimlenmelerinin, yer yer canlı meydanların seyri için oturmaya müsait düzenlenmesi ve yer yer parkın farklı kottaki bölümlerini birbirine bağlamak için profesyonelce düzenlenmesi

 

 

 

4. Spatial Variations and City

As you walk in the center of the city, the small squares, resting places, passages, cascades that are formed at appropriate points multiply and add a distinct vitality to the fictional rhythm of the city.

Şehrin merkezinde yürürken uygun noktalarda oluşagelmiş küçük meydanlaşmalar, dinlenme alanları, geçitler, kademelenmeler göze çarpıyor ve şehrin kurgusal ritmine ayrı bir canlılık katıyor.

This slideshow requires JavaScript.

Bozulmamış mekansallıkların şehir hayatını canlı tutması(geçitler, küçük ortak mekanlar, mekansal zenginliği artıran köşeler)

5. Historical Ulucami Mosque

I will not mention the architectural or artistic features of the historic Ulucami Mosque. I just want to talk about its atmosphere.

Usually the fountains are outside the mosque. However, in this mosque, a big fountain is right in the middle of mosque. Every visiting, I feel the this fountain’s captivating effect. Inside of the mosque is like a unique universe with its echoing voices of mysterious creatures.

Tarihi Ulucaminin mimari veya sanatsal özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Sadece onun atmosferinden bahsetmek istiyorum.

Genellikle şadırvanlar camilerin dışında olur. Ulucamide, şadırvanın caminin tam ortasında olmasının büyüleyici etkilerini hissediyorum her ziyaretimde. İç mekanda alışık olunmayan daimi su sesi caminin buğulu, esrarengiz atmosferine karışıyor.. Cami, sanki, esrarengiz yaratıkların yankılanan sesleri ile kendine özgü bir evren gibi.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

The raised sections from the four sides of the pool in the middle strengthens the fountain effect and increases the spatial richness inside. In these sections, people feel isolated and relaxed from the touristic atmosphere and circulation. They experiences the duality of being in a private area and with the whole atmosphere of mosque. However, the only thing architects did is raising the floor slightly. “That’s why architecture is so simple, and so powerful.” I must say.

In addition, these spatial differentiations on inside of mosque reminded me of spatial variations within the city that I mentioned in the previous. I don’ t know if they have a possible interplay between, maybe?

Ortadaki havuzun dört yanındaki zeminden yükseltilmiş bölümler, hem havuzun vurgusunu güçlendiriyor hem de camideki mekansal zenginliği arttırıyor. Bu bölümlerde insanlar kendilerini turistik atmosfer ve sirkülasyondan soyutlanmış ve rahat hissediyorlar. Caminin hem içinde gibi, hem de bireylere özel bir alanda olma biçiminde ikili bir deneyim yaşatıyor. Halbuki tek yapılan zemini birazcık yükseltmek. “İşte aslında mimarlık bu kadar basit, ve bu kadar güçlü” dedirtti bana.

Ayrıca, camideki bu mekansal farklılaşmalar bana, bir önceki maddede bahsettiğim, şehrin içindeki mekansal çeşitlenmeleri hatırlattı. Aralarında muhtemel karşılıklı bir ilişkiyi düşündürttü, bilemiyorum..

6. Bursa House

I want to talk about the cars before Bursa ‘s houses. Please look at photos below. Do not you see something obvious in photographs as a surplus? Do not you think the streets do not look like clogged channels? Do not you think each car is like a cancer cell and like a parasit for poor streets?

However, these neighborhoods and streets were designed naturally with human instincts and people .. Where did these cars come from? .. They were not designed with human instincts. They appeared because of secular ambitions and did not choose to adapt themselves to our cities. In an arrogant way they made our cities harmonious for themelves. Why?

Because, I think, as human beings, we have chose velocity then humanity. Why are we in such a hurry?

I know I know, these sentences are so romantic and far from reality. But how can we prove the unrealness of other possible scenarios throughout the development of civilizations? As I look at our cities, I see intoleranced and rashness manner against the possibilities at many points. And I’ m asking again: Where are we going so fast?

Bursa’ nın evlerinden önce arabalardan bahsetmek istiyorum biraz. Aşağıdaki ilk ve son fotoğrafa bi’ göz gezdirip gelir misiniz? Fotoğraflarda size de bir şey apaçık bir biçimde fazlalık olarak görünmüyor mu? Sanki mahalleler tıkanmış kanallara benzemiyor mu? Sanki her bir araba bir kanser hücresi gibi tutunmamış mı bu zavallı kanalcıklara? Halbuki onlar insani güdülerle ve insanlar için tasarlanmıştı.. Bu arabalar da nerden çıktı?..  Onlar insani güdülerle tasarlanmadı. Onlar dünyevi hırslardan ötürü ortaya çıktı ve şehirlere uyumlanmayı seçmedi. Kibirli bir biçimde şehirlerimizi kendilerine uyumlu hale getirdiler. Neden? Çünkü, sanırım, insanlar olarak, insanca yaşamaktan ziyade, ‘hız’ ı önemser hale geldik. Bu acelemiz nereye?!..

Biliyorum çokça romantik ve gerçeklikten uzak geliyor bu paylaştıklarım. Ancak medeniyetlerin gelişimi anlamında muhtemel diğer senaryoların gerçek dışılığını nasıl kanıtlayabiliriz ki? Şehirlerimize baktıkça bir çok noktada olasılıkların değerlendirilmemesini ve aceleciliği görüyorum. Ve tekrar sormak istiyorum: Bu acelemiz nereye?

 

This slideshow requires JavaScript.

 

‘Bursa houses’ can not be mentioned as a concept. It is a classic Turkish house. I do not want to overwhelm with the encyclopedic information about these Turkish Houses, but I would suggest for those who want detailed information about the structures: Cengiz Bektaş / Turkish House

‘Bursa evleri’ diye bir kavramdan bahsedilemez aslında. Kastedilen klasik Türk Evi’ dir. Bu Türk Evlerine dair ansiklopedik bilgilerle boğmak istemiyorum burayı ancak yapılarına dair ayrıntılı bilgi isteyenlere öneri: Cengiz Bektaş/ Türk Evi

7. Subways in Central Area

Frequently positioned underpasses in the center reminded me of Bursa ‘s historical neighborhood typology. The little pockets, the circulating passageways, seemed like the development of historic neighborhoods.

Unfortunately, I can not find the photos of the underpasses, I hope to add them here on my next visit.

Merkezde sıkça konumlandırılmış altgeçitler bana Bursa’ nın tarihi mahalle tipolojisini hatırlattı. Küçük cepler, dolanan geçitler sanki tarihi mahallelerin gelişimine benziyordu.

Maalesef altgeçitlerin fotoğraflarını bulamıyorum, bir dahaki ziyaretimde eklemeyi umuyorum.

 

8. Hünkar Kosk

I just wanted to draw attention to the stone that was used on the floor in this beautiful Kosk.

This slideshow requires JavaScript.

 

9. Patterns from Historical Buildings of Bursa

 

This slideshow requires JavaScript.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

10. Hüdavendigar Park

Its relationship with its around was so weak, so that I found it so hard. In addition, I think that a city where the sun is generous desires a park with trees, shadows and ‘functional’ water elements. I think these problems are because of its plan-based design: design with a technical look rather than human motion rhythm. This design causes some disconnections between the parts of the park,also causes long walks under the hot sun. In addition to these negativities, there are some things I should mention.

O kadar çevresinden kopuk ve kendi içine kapanık bir park ki, onu çok zorlanarak buldum. Ayrıca, güneşin cömert olduğu bir şehre sık ağaçlı, gölgelik ve ‘fonksiyonel’ su ögelerinin bulunduğu bir park yakışır düşüncesindeyim. Bu sebeple Kültür Park’ a nispeten bir an önce çıkmak istediğim bir park oldu. Bunun bir sebebi de plan bazlı tasarlanmasından dolayı ortaya çıktığını tahmin ettiğim bir sorun: İnsan yürüyüş, hareket ritminden ziyade teknik bir bakışla tasarım. Bu da parkın bölümleri arasındaki kopukluklara ve güneş altında uzun yürüyüşlere sebep oluyor. Bu olumsuzlukların yanı sıra bahsetmem gereken bazı şeyler de var tabi.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

I thank H.Mucahit Pehlivan for this beautiful video.

First of all I think that the park is designed with the pleasure of a relatively minimalist, modernist and ‘instagrammable’ design. Steel watchtowers, monumental of the linear water element (pool), stingily positioning trees… A park where beautiful photos can be taken. It has a strong structure with its own lines. But not for spending time cheerful at afternoon. I also heard that the botanical and cleaning teams were attentive. In summary, it have been in my memory as a park where the potentials have not yet been used enough and for this reason I do not think I would prefer.

 

H.Mücahit Pehlivan’ a bu güzel video için teşekkür ediyorum.

Öncelikle parkın nispeten minimalist, modernist ve ‘instagrammable’ bir tasarım zevkiyle kurgulandığını düşünüyorum. Çelik gözetleme kulesi, lineer su ögesinin(havuzun) anıtsallığı, ağaçların seyrek kullanımı gibi sebeplerle bu kanıya vardım. Güzel fotoğraflar alınabilinecek bir park. Kendine özgü çizgileriyle güçlü bir yapısı var. Ayrıca botanik, temizlik ekiplerinin özenli olduklarını duydum. Özetlersem, potansiyellerinin henüz yeterince kullanılmadığı ve bu sebeple tercih etmeyeceğimi düşündüğüm bir park olarak hafızamda yer etti.

 

11. Some Practices from Bursa

During my visiting, I encountered some applications I could photograph. The steel dia-grid structure in the form of a hemisphere was the home of an animal family (unfortunately I could not remember). The diameter of the steel rods used for this structure is as small as possible and therefore elegantly integrated with the sky. This artistic stance looks from almost everywhere in the zoo and attracts visitors.

For some thoughts on mass housing(TOKİ) photo you should visit here. There, I tried to underline the difference between Contracting and Architecture.

 

Burada Bursa gezilerim süresince karşılaşıp ta fotoğraflayabildiğim bazı uygulamalara yer verdim. Yarım küre formundaki çelik dia-grid strüktür bir hayvan türünün eviydi(Maalesef hatırlayamadım) . Bu strüktür için kullanılan çelik çubukların çapları olabildiğince küçük ve dolayısıyla zarif bir biçimde gökyüzüyle bütünleşmekteler. Bu sanatsal stabil duruş hayvanat bahçesinin neredeyse her yerinden görünüyor ve ziyaretçileri kendine çekiyor.

Toki’ nin Toplu Konut projesine dair Müteahhitlik ve Mimarlık üzerine bazı irdelemeler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Yes, I would like to thank you for reading and trying to listening Bursa. I hope that this and other trip writings will be updated every time I visit those cities, day by day they will become more qualified. You can also learn my concept of trip writings by clicking here if you thought that I presented Bursa in a very subjective perspective.

It would be great to share your Bursa adventures by writing comments. See you in next trip!.

Yeni Bursaspor stadının timsah hayvanının formuna benzetilmesine dair bir çok değinmek istediğim noktalar var, bu konuya odaklanacak yazım yayınlandığında linki burada olacaktır.

1326 Panorama Müzesi henüz açıldı ancak içerisini ziyaret edemedim. Onu da içerisini de deneyimledikten sonra yazmaya değer yanlarını yazmayı umuyorum.

Resimlerde görünen tarihi çarşının üstü aslında açıktı. Son yıllarda resimde gördüğünüz çatı ile kapatıldı. Bu konuda eleştiri yapamayacağım, çünkü oradan yürürken ki deneyimlerimi not edemedim ve unuttum. Ancak fotoğraftan göründüğü kadarıyla, Türkiye standartlarının üzerinde, bir tarihi yapıya ek uygulaması olabilir.

Evet, önemli noktalara değinmekle birlikte, Bursa için başlangıç denebilecek bu düşüncelerimi okuduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu ve diğer gezi yazılarım, o şehirleri her ziyaret edişimde güncellenecek ve eksikleri olabildiğince kapanacaktır diye umuyorum. Ayrıca yorumlamalarımın nesnel bilgilerden uzak ve öznel anlatım içermesine dair de buraya tıklarsanız, gezi yazılarımın konseptini öğrenebilirsiniz.

Sizin Bursa maceralarınızı da yorum yazarak paylaşmanız çok güzel olur.

Ahmet Hamdi Tanpınar/ Bursa’da Zaman tavsiye edilir.

You may also like...